Võ Thanh Lâm

Tôi tên Võ Thanh Lâm, tôi sinh ngày 20/10/1996 tại Bình Định, Việt Nam. Bình Định quê hương tôi nổi tiếng với Võ cổ truyền Bình Định vang danh khắp nơi. …

Đọc thêm

Võ Thanh Lâm

Tôi tên Võ Thanh Lâm , tôi sinh ngày 20/10/1996 tại Bình Định, Việt Nam. Bình Định quê hương tôi nổi tiếng là vùng đất Võ với Võ cổ truyền Bình Định…

Đọc thêm